Onze visie

Het team

’s morgens: vanaf 8.00u tot 8.35u in Het Noordveld

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door het initiatief voor buitenschoolse opvang Kakelbont. Er is opvang van 7u ’s morgens tot 19u ’s avonds, op schooldagen van maandag tot en met vrijdag.

Zie ook http://www.ibokakelbont.net/

Zij zorgen met hun vestigingsplaats in Het Noordveld voor een kwalitatieve opvang in de vertrouwde schoolomgeving, met aangepaste zorg en activiteiten.

Op woensdag en vrijdag is de naschoolse opvang inclusief: dan komen de kinderen uit de basisschool van de Zandstraat bij ons.

Deze opvang valt onder toezicht van Kind en Gezin.

Er is ook opvang op woensdagnamiddag, met mogelijkheid tot het nemen van een warme maaltijd. Tarieven

⦁ voorschools:€ 0,85 per begonnen half uur (met een maximum van 1 uur)

⦁ naschools: € 0,87 per begonnen half uur, € 1.10 voor een gezond vieruurtje

⦁ woensdagnamiddag: Voordeligste tarief naargelang duurtijd opvang.(tarief/half uur of tarief/schoolvrije dagen), € 3,21 voor een warme maaltijd, € 1,10 voor een gezond vieruurtje

Er wordt 25% vermindering verleend op de totale ouderbijdrage, bij de opvang door meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op eenzelfde dag.

De maandelijkse afrekening gebeurt d.m.v. facturen, bij voorkeur te betalen via domiciliëring.