Onze visie

Het team

Voor de concrete uitwerking van haar beleid doet het schoolbestuur beroep op de directeur en het volledige schoolteam. Dit team werkt in nauw overleg met elkaar het programma uit dat best bij uw kind past.

Het schoolteam is samengesteld uit:

 • de directeur
 • kleuteronderwijzers algemene sociale vorming (ASV)
 • onderwijzers algemene sociale vorming (ASV)
 • bijzondere leermeesters individueel onderwijs (BLIO)
 • bijzondere leermeesters opvoedkundige activiteiten (BLOA)
 • leermeesters ASV, lichamelijke opvoeding
 • leermeesters ASV, creativiteit
 • paramedisch team:
  • logopedisten en kinesisten 
  • kinderverzorgsters
  • een sociaal verpleger
  • een orthopedagoog 
 • een administratief medewerker
 • een ICT-coördinator
 • onderhoudspersoneel